0700 19 110 Понеделник-Петък 09:00ч – 18:00ч.

МОЯТ КРЕДИТ

Новини
Промени в Общите Условия по договорите за кредит на "Моят Кредит" ЕООД

„Моят Кредит“ ЕООД Ви информира, че съгласно препоръки от Комисия за защита на потребителите, Дружеството промени част от общите си условия, които са част от Индивидуалния договор за заем. Промените влизат в сила, считано от 18.04.2023г. и се отнасят само за договори подписани след тази дата. 

Публична покана за избор на изпълнителел за „Предоставяне на обучение за работа с хора с проблеми със слуха“

Настоящата процедура има за цел избор на изпълнител за провеждане на специфичнообучение за работа с хора с проблеми със слуха на служители на „Моят кредит” ЕООД.Услугата се извършва във връзка с изпълнение на Договор за БФП NoBG05M9OP001-1.57-118- С01, който се...