0700 19 110 Понеделник-Петък 09:00ч – 18:00ч.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност регламентира отношенията между потребителите, като субект на лични данни, и „МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД, като администратор на лични данни.

Потребителите могат да посещават уеб сайтa на „МОЯТ КРЕДИТ“, без да дават никаква информация за себе си. За да бъдат предоставени поисканите електронни услуги, достъпни чрез платформата, необходимо е създаването на персонален профил и предоставянето на съответните данни, включително лични данни.

При създаване на профил потребителят предоставя лични данни на „МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД, който е администратор на лични данни.

Предоставената лична информация се обработва съгласно описаните политики в настоящия документ и действащото законодателство.

Тази политика за поверителност предоставя следната информация:

 1. Данни за идентифициране на администратора на лични данни

II. Категориите данни, които събираме и обработваме

III. Как и за какви цели използваме тази информация – Прозрачност и права на потребителя

IV. Как споделяме информацията

V. Сигурност на данните

VI. Промени в политиката

 1. Данни за идентифициране на администратора
  1. „МОЯТ КРЕДИТ“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговски регистър с ЕИК 203939675, със седалище и адрес на управление гр. София 1404, бул.България №51В, ет.3, ап. с4

  2. Представител и лице за контакт: Симеон Андонов

  3. Телефон за контакт: 0700 19 110

  4. Уеб сайт: https://www.mycredit.bg

  5. Имейл: online.k@mycredit.bg

  6. Онлайн форма за контакт: https://www.mycredit.bg/contacts/

  7. Надзорен орган: Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, Уеб сайт: www.cpdp.bg

 2. Категориите данни, които събираме и обработваме

За да получите най-бързата и точна услуга, използваме данните, който Вие сте ни предоставили. Част от тази информация съставлява лични данни.

„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

 1. Основания за обработка на лични данни

„МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД е администратор на лични данни от името и обработва такива на основание съгласието на потребителя тогава, когато има изрично дадено такова. (Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.)

След сключване на договор между потребителя и „МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД за ползване на услугите на платформата Администраторът събира, обработва и съхранява лични данни с оглед изпълнение на задълженията му по сключените с потребителите договори и съобразно настоящата Политика за поверителност.

Достъпът до съдържанието на сайта е свободен и не се обвързва със създаване на профил и предоставяне на лични данни.

Услугите на платформата са достъпни за използване само от потребители с регистриран профил.

Администраторът обработва лични данни и когато това е необходимо за изпълнение на задълженията му възложени от закона или когато е необходимо за защита на неговите легитимни интереси, жизненоважни интереси на Потребителя или тези на трета страна, само когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субектите на данни.

Администраторът обработва лични данни за целите на статистиката, като предприема подходящи технически и организационни мерки за осигуряване правата и свободите на Потребителя, съобразява се с принципа на свеждане данните до минимум и прилага метода на анонимизацията.

 1. Информация, предоставена от потребителя

При регистрацията в платформата Потребителят въвежда и предоставя лични данни, за които дава изричното си свободно и информирано съгласие за тяхната обработка в съответствие с настоящата Политика за поверителност и действащото законодателство.

Тази информация включва имена, телефонен номер, данни за настоящ адрес, единен граждански номер, данни от лична карта, електронен адрес, данни за банкова сметка, както и всяка друга информация, включително финансова, която лицето предоставя доброволно при регистрацията или на по-късен етап при ползване на услугите, достъпни на уеб сайта.

Отговорността за коректността и актуалността на тези данни се носи от Потребителя. Без тези данни финансовите услуги не могат да бъдат реализирани. Въпреки това, можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Потребителят има задължение при всяка промяна в предоставените данни да актуализира профила си в платформата или да се свърже с обработващия или администратора на лични данни.

Приемането на Политиката на поверителност чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на заявка за съответната услуга, достъпна през уеб сайта, чрез натискането на съответния бутон, представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Дружеството може да получава публично достъпна информация за вас, включително, но не само, в случай че свържете профила си в уеб сайта с Вашия профил в социални мрежи/ интерактивни приложения на трети лица, доколкото такава техническа възможност е налична.

 1. Информация, получавана автоматично при използване на платформата

Ползването на всеки уеб базираните услуги е обвързано с обмяна на информация, с цел ефективното функциониране и предоставяне на услугите ни. Тази обмяна става автоматично и е обвързана със създаване на сървърни регистрационни файлове и използването на он лайн идентификатори. Част от тази информация съставлява лични данни и с приемането на тази Политика за поверителност, Вие се съгласявате с тяхната обработка.

3.1. Политика за „бисквитките“

Такъв тип идентификатори са и познатите ни „бисквитки“ – малки текстови файлове, които се запазват в паметта на използваното устройство (компютър, мобилен телефон, таблет и др.) първият път когато използвате уеб сайта. Те позволяват на уебсайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, използван език, настройки за сигурност и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Следващият път, когато посетите нашия сайт (като се използва един и същ компютър) нашият сървър ще разпознае „бисквитките“ и ще ни предостави информация за последното Ви посещение.

Системата ни използва „бисквити“ и подобни технологии, за да персонализира визията на уеб сайта за всеки потребител. Информацията, свързана с „бисквитките“, не се използва с цел да идентифицира потребителя лично. По този начин се подобрява функционалността на уеб сайта. Данните за съответния вид „бисквитки“ са под наш контрол, но „Бисквитките” НЕ дават достъп до компютъра на потребителя или каквато и да е друга персонална информация.

Използването на „бисквитки“ също е обвързано с даването на Вашето съгласие. Трябва да имате предвид, че съществуват задължителните бисквитки, наречени „strictly necessary“, които осигуряват функции, без които тази уебстраница не може да бъде ползвана по предназначение. Тези бисквитки се ползват само от нас и поради тази причина за тях не се изисква съгласие.

Ако приемете използването на „бисквитки“, можете по всяко време да отмените съгласието си и да деактивирате „бисквитките“ за нашата уеб страница.

Вие може да конфигурирате браузъра си по начин, че „бисквитки“ по принцип да се създават само с Вашето съгласие.

„МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД обръща внимание, че без „бисквитки“ някои раздели на уеб страницата могат да бъдат с ограничен достъп или изобщо нефункционални.

 1. Срок на обработка

„МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД обработва лични данни за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни, освен ако нормативен акт не задължава дружеството да съхранява лични данни за по-дълъг период.

 1. Как и за какви цели използваме тази информация – Прозрачност и права на потребителя

 2. Цели на обработката

Лични данни се обработват с цел предоставяне на избраната услуга или с оглед разглеждане възможността за предоставяне на такава услуга.

„МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД обработва личните Ви данни, за следните конкретни цели:

 • за да идентифицира потребителя и за проверка на самоличността му, да сключи валидни

договори и да изпълни коректно задълженията си по тях;

 • за проверка на кредитоспособността/платежоспособността на потребителя във връзка с Договора за Кредит;

 • за администриране и изпълнение на вече сключени Договори за Кредит;

 • предприемане на действия във връзка със събиране на задължения на кредитополучателя по сключени Договори за Кредит

 • с оглед изпълнение на законови изисквания за съхранение на документи от финансови институции относно предоставените финансови услуги.

„МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД използва събраната информация за следните допълнителни цели:

 • изготвяне на кредитно досие, което да улеснява разглеждането на бъдещи Заявления за

 • Кредит;

 • за маркетингови цели (изпращане на оферти/търговски съобщения и други, във връзка с финансовите услуги на „МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД);

 • статистически проучвания и анализи на Дружеството.

Цялата информация, която „МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД събира и обработва е под контрола на Дружеството.

При нужда, Дружеството може да се свърже с Потребителя чрез данните за контакт, които е предоставил, за да се улесни ползването на предоставяните услуги.

Системата автоматично запаметява лог-файлове, съдържащи IP адрес и друга информация, необходима за възпроизвеждане на електронните изявления на Потребителя.

 1. Права на потребителя

Потребителят има право да контролира, коригира или изтрие данните, които предоставя, като има предвид, че някои от услугите ще станат недостъпни, например при изтриване на личния потребителски профил.

Потребителят има право да получи от администратора информация дали и кои негови лични данни се обработват, както и целите и срока за това обработване. Потребителят има право да поиска ограничение на обработката на личните му данни или да възрази срещу неправомерна обработка. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.

Чрез анализ поведението на потребителя и на база автоматична обработка, информацията в платформата се филтрира и показва на потребителя най-подходящото съдържание и подобрява практическата Ви работа като потребител. Пример за това могат да бъдат персонализирани резултати от търсенето и специално приспособено рекламиране. Същата информация може да бъде база за автоматично вземане на решения, включително профилиране, което да повлияе на персоналното предоставяне на услугата. Потребителят има право да възрази срещу такава обработка по всяко време.

Дружествата използват събраната информация за целите на архивирането и статистиката, както и за общото подобряване функционалността на сайта.

За използване на информацията за цели, различни от посочените в настоящата Политика за поверителност, „МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД ще поиска изричното Ви съгласие.

Правата по тази точка могат да се упражнят чрез отправяне на писмено заявление до Дружеството, включително изпратено по електронен път, както и през формата за контакт с Дружеството на сайта www.mycredit.bg/contacts/ . При необходимост, потребителят има право и на жалба до надзорния орган.

 1. Как споделяме информацията

Когато предоставяте лични данни през уеб сайта, Вие се съгласявате, че те могат да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и неговите служители за целите, определени в настоящата Политика на поверителност и действащото законодателство. Дружествата може да предоставят тези данни и на трети лица, например:

 • публични органи, при установяване на необходимост от предоставяне на данните;

 • обработващи личните данни по силата на договор – IT компании поддържащи уеб сайта; на лица, предоставящи маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, счетоводни услуги, консултиране;

 • финансови институции, дружества за събиране на вземания, предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, работодателя на кредитополучателя, лицата за контакт по Договора за Кредит, както и

 • на други лица в случаите, когато това се изисква на законово основание.

Като част от процедурата по заплащане на услуга, както и в процедурата по възстановяване на средства може да предоставим на банка или други платежни институции съответните Ваши лични данни, необходими за извършване на превод на съответната сума от/към Вас.

Дружеството е задължено да предоставя информация на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на своите законови задължения.

Дружеството може да предоставя информация на трети лица по начини, които са сумарни и не идентифицират отделни лица.

 1. Сигурност на данните

„МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД взема предвид колко важна е защитата на лични данни и осигурява подходящи технически и организационни мерки за овладяване на риска от неправомерна дейности и нарушения на сигурността. Дружеството поема грижата за сигурността на предоставената информация, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

От своя страна Потребителят също следва да предприеме подходящи мерки, за да се защити от посегателство на личните данни. Потребителят има задължение да държи в тайна потребителското име и паролата си. Всяко изявление, направено чрез потребителският профил на потребителя, ще се счита за валидно електронно изявление, на което той е титуляр.

В случай, че за „МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД възникне искане за предоставяне на личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство, дружеството има задължение за съдействие.

 1. Промени в политиката

Декларацията ни за поверителност може да се променя, като при всяка промяна ще бъдете уведомявани своевременно чрез публикация в уеб сайта. Правата Ви няма да бъдат ограничавани без изричното Ви съгласие.

В дейността си „МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД възприема принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, което означава, че ние Ви предоставяме пълна и навременна информация за начина, по който събиране, съхраняваме и обработваме данни Ви.